Rozpoczynamy realizację projektu

4 listopada 2013r. Gmina Niwiska podpisała umowę na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Niwiska”   realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013