Wybrano osoby do projektu

W dniach 7 -10 stycznia odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej powołanej przez Wójta Gminy Niwiska. Komisja wyłoniła 120 osób (spośród 139 zgłoszonych), które zakwalifikowały się do udziału w projekcie. Weryfikacja formularzy zgłoszeniowych opierała się na zapisach obowiązującego regulaminu Projektu. Warto nadmienić, iż Projekt skierowany jest do rożnych grup wsparcia z podziałem ilościowym (zgodnie z zapisami […]

Już wkrótce ruszy rekrutacja do projeku

Gmina Niwiska ogłasza nabór do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Niwiska” w ramach, którego 120 rodzin spełniających kryteria regulaminu otrzyma bezpłatnie sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem  i dostępem do internetu oraz zostanie przeszkolonych w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu.