Komputery rozdane

    Dobiegło końca instalowanie zestawów komputerowych wraz z dostępem do internetu u beneficjentów projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców gminy Niwiska” w ramach działania 8.3 120 osób spełniających określone kryteria, kwalifikujących się do określonej grupy docelowej, szkoły oraz GOKiBw Niwiskach otrzymali do użytkowania komputery wraz z oprogramowaniem, drukarki oraz bezpłatny na czas trwania. […]

Wybrano wykonawców

W dniu 30.04.2014r. pomiędzy Gminą Niwiska, reprezentowaną przez Elżbietę Wróbel – Wójta Gminy Niwiska a firmą MAXTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz ECONNECT Group Sp.z o.o., zostały podpisane umowy na wykonanie zadania: „Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, drukarek i urządzeń sieciowych oraz uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do internetu w ramach

Rozpoczynamy realizację projektu

4 listopada 2013r. Gmina Niwiska podpisała umowę na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Niwiska”   realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013