Nowe zestawy komputerowe dla szkół i GOKiB

komputerTytuł Projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Niwiska”.

Dzięki podjętym staraniom w ramach negocjacji z Instytucją Wdrażającą – Centrum Projektów Polska Cyfrowa, szkoły oraz GOKiB z terenu gminy Niwiska otrzymają łącznie 80 zestawów komputerowych (48 stacjonarnych jednostek typu All-in-One oraz 32 laptopy i jedną drukarkę).

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w dniu 24.11.2015 r. pomiędzy Gminą Niwiska, reprezentowaną przez Elżbietę Wróbel – Wójta Gminy Niwiska a firmą MAXTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A, została podpisana umowa na wykonanie zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i drukarki w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Niwiska”.

Łączna wartość zakupu: 319 791,39 zł

Wartość dofinansowania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: 100 %

Podjęte działania przez Wójta Gminy Niwiska miały na celu, by uczniowie mogli pracować na komputerach, które odpowiadają obecnym standardom i aby liczba zestawów komputerowych była wystarczająca.