Nowe zestawy komputerowe dla szkół i GOKiB

Tytuł Projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Niwiska”. Dzięki podjętym staraniom w ramach negocjacji z Instytucją Wdrażającą – Centrum Projektów Polska Cyfrowa, szkoły oraz GOKiB z terenu gminy Niwiska otrzymają łącznie 80 zestawów komputerowych (48 stacjonarnych jednostek typu All-in-One oraz 32 laptopy i jedną drukarkę).