Komputery rozdane

    Dobiegło końca instalowanie zestawów komputerowych wraz z dostępem do internetu u beneficjentów projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców gminy Niwiska” w ramach działania 8.3 120 osób spełniających określone kryteria, kwalifikujących się do określonej grupy docelowej, szkoły oraz GOKiBw Niwiskach otrzymali do użytkowania komputery wraz z oprogramowaniem, drukarki oraz bezpłatny na czas trwania. […]