Wybrano wykonawców

W dniu 30.04.2014r. pomiędzy Gminą Niwiska, reprezentowaną przez Elżbietę Wróbel – Wójta Gminy Niwiska a firmą MAXTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz ECONNECT Group Sp.z o.o., zostały podpisane umowy na wykonanie zadania: „Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, drukarek i urządzeń sieciowych oraz uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do internetu w ramach