Wybrano osoby do projektu

W dniach 7 -10 stycznia odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej powołanej przez Wójta Gminy Niwiska. Komisja wyłoniła 120 osób (spośród 139 zgłoszonych), które zakwalifikowały się do udziału w projekcie. Weryfikacja formularzy zgłoszeniowych opierała się na zapisach obowiązującego regulaminu Projektu. Warto nadmienić, iż Projekt skierowany jest do rożnych grup wsparcia z podziałem ilościowym (zgodnie z zapisami […]