Nowe zestawy komputerowe dla szkół i GOKiB

Tytuł Projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Niwiska”. Dzięki podjętym staraniom w ramach negocjacji z Instytucją Wdrażającą – Centrum Projektów Polska Cyfrowa, szkoły oraz GOKiB z terenu gminy Niwiska otrzymają łącznie 80 zestawów komputerowych (48 stacjonarnych jednostek typu All-in-One oraz 32 laptopy i jedną drukarkę).

Komputery rozdane

    Dobiegło końca instalowanie zestawów komputerowych wraz z dostępem do internetu u beneficjentów projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców gminy Niwiska” w ramach działania 8.3 120 osób spełniających określone kryteria, kwalifikujących się do określonej grupy docelowej, szkoły oraz GOKiBw Niwiskach otrzymali do użytkowania komputery wraz z oprogramowaniem, drukarki oraz bezpłatny na czas trwania. […]

Wybrano wykonawców

W dniu 30.04.2014r. pomiędzy Gminą Niwiska, reprezentowaną przez Elżbietę Wróbel – Wójta Gminy Niwiska a firmą MAXTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz ECONNECT Group Sp.z o.o., zostały podpisane umowy na wykonanie zadania: „Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, drukarek i urządzeń sieciowych oraz uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do internetu w ramach

Wybrano osoby do projektu

W dniach 7 -10 stycznia odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej powołanej przez Wójta Gminy Niwiska. Komisja wyłoniła 120 osób (spośród 139 zgłoszonych), które zakwalifikowały się do udziału w projekcie. Weryfikacja formularzy zgłoszeniowych opierała się na zapisach obowiązującego regulaminu Projektu. Warto nadmienić, iż Projekt skierowany jest do rożnych grup wsparcia z podziałem ilościowym (zgodnie z zapisami […]

Już wkrótce ruszy rekrutacja do projeku

Gmina Niwiska ogłasza nabór do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Niwiska” w ramach, którego 120 rodzin spełniających kryteria regulaminu otrzyma bezpłatnie sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem  i dostępem do internetu oraz zostanie przeszkolonych w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Rozpoczynamy realizację projektu

4 listopada 2013r. Gmina Niwiska podpisała umowę na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Niwiska”   realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013